St. Colmcilles GAA Club, Pairc Ui Rís, Piltown, Bettystown, Co Meath info@cilles.com 089-4440124

Gaelscoil an Bhradáin Feasa

Gaelscoil an Bhradáin Feasa was first opened in 2007 and now has 265 pupils enrolled from Junior Infants to 5th class. Gaelscoil an Bhradáin Feasa is an multi-denominational Gaelscoil based in the Mornington part of our parish, (our all Irish speaking school) where a respect and understanding of all Religions and traditions are promoted.

All aspects of Gaelic, Celtic and Irish culture are promoted as an intellectual store for the pupils: music, song, games, literature, history, geography, science, way of life, folklore, and the positive relationship our country had and has with other countries.

School Principal is Siobháin Ní Dhúill.

Gaelscoil an Bhradáin Feasa

Gaelscoil Pupils Liam Ó hAoláin, Fiachra Mac an Aba, Sean Ó Puirséil and Maria Nic Cearáin with their St Colmcilles club mates at the launch at the Graffiti Walls in Drogheda of the 2010/11 School Coaching Programme for 1st and 2nd class kids   ©Photos courtesy of Annamarie Redmond/www.amrphotography.ie

Is Gaelscoil il-chreidmheach í ina cothaítear meas agus tuiscint ar reiligiúin de gach cineál. Dírítear ar na bunscileanna; éisteacht, labhairt, léamh agus scríobh a thabhairt dó / di sa Bhéarla agus beospéis a mhúscailt agus meabhair a thabhairt dó / di ar bhunstruchtúr na matamaitice. Tá súil againn go n-éireoidh linn suim agus fiosracht a mhúscailt ann san eolas, deis a fhorbartha a thabhairt dó sa chorpoiliúint agus eolaíocht agus spéis agus suim a chothú ann sna healaíona éagsúla. Is de réir curaclaim na bunscoile a dhéantar iarracht na h-aidhmeanna seo a bhaint amach ach tugtar tús áite don Ghaeilge i gcónaí agus de shío

Nine Players

Nine Caret Gold – Gaelscoils 2010 Winning 1st Class Team in Group 1 Blitz

GALA DAY FOOTBALL:

March 2010 saw the Gaelscoil’s 1st class partcipate in the inaugural schools Gaelic Football Gala day. With 220 kids participating across the 1st classes in the 4 primary schools in the parish, the day saw the Gaelscoil enter 3 teams. All the kids across the 3 teams had a wonderful time and the day was marked by the one of our teams winning the Cup in the Ulster Group 1 competition.

Group 1 Ulster Champions

Group 1 Ulster Champions

As the principal put it, “we may be the youngest and smallest school but it seems we have the best footballers” A proud day indeed.

Contact Details

Siobháin Ní Dhúill (Príomhoide/Principal) 041-9848667 siobhan@gaelscoilanbhradainfeasa.com
Máire-Treasa Ní Dhubhann (Leas Príomhoide/ Vice Principal)

041-9848667 Niamh Puirséil (Runaí/Secretary)041-9848667runai@gaelscoilanbhradainfeasa.com

Website: http://www.gaelscoilanbhradainfeasa.com/